top of page

VI Jornada de Victimologia. Víctimes in(visibles)

Les víctimes de l'odi i la discriminació.

El suport a les víctimes per situació de pobresa i exclusió social.

Bea Fernández

Les víctimes de l'odi i la discriminació.

L'estat de la qüestió.

Marc Balcells

Les víctimes de l'odi i la discriminació.
El suport a les víctimes per raó de la seva orientació sexual i identitat de gènere. Eugeni Rodríguez

Suport i protecció de les víctimes en les institucions religioses.

L'atenció a les víctimes per part de l'Església. 

Carles Pérez

Les víctimes de l'odi i la discriminació.

La protecció judicial de les víctimes. Miguel Ángel Aguilar

Suport i protecció de les víctimes en les institucions religioses
La recerca a Espanya.

Gema Varona

Suport i protecció de les víctimes en les institucions religioses.

Experiències internacionals de suport als menors víctimes en institucions religioses i educatives.

Ivo Aertsen

bottom of page