top of page

Suport a les Víctimes

 Tenint en compte que el sistema d’atenció i protecció a les víctimes presenta a l’actualitat un panorama fragmentari i sectorial, oferim a continuació una guia de recursos, tant des de l’àmbit institucional com del sector privat a Catalunya.

Telèfons d'Assistència

Institucional

Àmbit Policial

Altres Entitats Públiques

Altres Entitats i Serveis 

AADAS Associació Assistència Dones Agredides Sexualment. 
Associació assistència a dones agredides sexualment. Assistència integral, especialitzada i gratuita a dones i nens, nenes i joves que han patit  agressions sexuales
ABITS
És la resposta de la Congregació de Religioses Adoratrices al problema de la trata de dones en l'àmbit territorial de Catalunya. Desenvolupen un programa de suport integral per a dones víctimes de la trata d'éssers humans amb finalitat explotació principalment en la prostitució, així com en altres àmbits.
ACCEM
ONG que treballa amb persones refugiades, migrants i en situació o en risc d’exclusió
Associació de Dones Progressistes Clara Campoamor
Ofereix assistència psicològica i jurídica a víctimes de maltractaments, violència de gènere i agressions sexuals
DINCAT
Atenció a les persones amb discapacitat
Fundació ÀMBIT PREVENCIÓ
Entre altres àrees d’actuació, atenció integral a persones que exerceixen treball sexual
Fundació Concepció Juvanteny
Ofereix atenció als nens en situació de risc social i recolzament als nens i joves víctimes de maltractaments i abús sexuals. Servei d’acolliment familiar en col·laboració amb el Departament d’Acció social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Fundació IRES
Àmbits d’actuació: acció social dins del sistema judicial, acció contra la violència familiar i de gènere, inclusió social i infància, joventut i família
INTER SOS Agrupació de Familiars Desapareguts
Ofereix assessorament i tractament a les víctimes d’abusos sexuals infantils
Proyecto Esperanza.
 
Suport integral a les dones víctimes de trata
SARA
Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida a persones víctimes a persones víctimes de violencia masclista (dones, infants i adolescents, i a persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència.
SEDISEM. Servei Europeu d’Informació sobre Mobbing
Servei Europeu d’Informació sobre Mobbing
SICAR.CAT
Intervencions en l’àmbit de la dona, amb servei d’atenció i acollida d’urgència, servei d’acollida i recuperació i sevei de recolçament. Telèfon 24 h. (679 65 40 88)

Entitats àmbit Internacional

bottom of page