top of page

En aquest apartat, trobareu les darreres activitats relacionades amb la victimologia i desenvolupades  per la SCV o per altres institucions, organismes i associacions.

En aquest apartat, trobareu les darreres noticies d'interès relacionades la victimologia.

Activitats

 

 

bottom of page