top of page

Graus

Dins de les titulacions de Grau, la victimologia és una assignatura en els plans d’estudi de les següents titulacions impartides per Universitats catalanes

Grau de criminologia Universitat Autònoma de Barcelona

Grau de criminologia Universitat de Barcelona

Grau de criminologia Universitat de Girona

Grau de criminologia Universitat Oberta de Catalunya

Grau de criminologia Universitat Pompeu Fabra

Masters

Dins de les titulacions de Grau, la victimologiaés una assignatura en els plans d’estudi de les següents titulacions impartides per Universitats catalanes

Master interuniversitari en Criminologia i execució penal

 

Univesitat Pompeu Fabra

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona UniversitatOberta de Catalunya.

Master interuniversitari Sistema de Justícia penal

 

 

Univesitat de Lleida

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Jaume I

Universitat d’Alacant

 

Master en Criminologia

 

Universitat de Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page