Línies d'Acció

 

 

 

Per a la consecució dels fins i d’acord amb els principis de la SCV  té les següents línies d'acció :

 

 • Establir espais de debat i intercanvi d’experiències entre els professionals relacionats amb la investigació o la pràctica victimològica

 

 • Dissenyar estratègies de reducció de la victimització primària i secundària

 

 • Efectuar un seguiment dels programes, activitats i recursos públics i privats dedicats a la protecció i assistència a les víctimes, a fi de dissenyar procediments orientats a la seva millora.

 

 • Intervenir socialment en favor de la sensibilització cap als drets i la satisfacció dels interessos de les víctimes

 

 • Actuar com a observatori de les situacions de victimització que requereixin una atenció més intensa i proposar vies d’actuació a les administracions competents

 

 • Oferir assessorament a les administracions competents en el desenvolupament de polítiques de protecció, assessorament i assistència a les víctimes

 

 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes d’orientació victimològica en cooperació amb les administracions competents;Promoure la implantació de la mediació en l’àmbit penal i altres formes de justícia reparadora

 

 • Formar, en col·laboració amb les Universitats, professionals responsables de l’assessorament i assistència a les víctimes i de mediadors o facilitadors d’activitats de justícia reparadora

 

 • Promoure vies de coordinació i cooperació entre les entitats públiques i privades encarregades de vetllar pels interessos de les víctimes.

Contacte / Afiliació
 • Wix Facebook page
 • Twitter Social Icon
 Recorda...
 Si ets Víctima
 • Telèfon d’emergència 112 si hi ha una situació de perill.

 • Oficines d'atenció a la ciutadania,  obertes 365 dies 24 hores  a totes les comissaries per denunciar qualsevol fet delictiu. 

 • També pots contactar mitjançant el correu electrònic: 

mossos.atenciovictimes@gencat.cat

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now