top of page

Secció d'Estudiants

 

La  SCV ha creat una secció d’estudiants, ateses les peticions que s’han rebut per col-laborar en els diferents projectes que es desenvolupen.

 

Poden formar part  les persones que estiguin cursant estudis univesitaris de:

 

  • criminologia

  • dret

  • psicologia

  • ciències socials o de la salut i estinguin interessades per la victimologia.

 

La Secció tindrà autonomia de funcionament en el marc dels principis i finalitats de la SCV. Els interessats poden sol-licitar la seva admissió a través de l’apartat d’afiiació.

 

bottom of page