top of page

Jornada sobre MATRIMONIS FORÇATS


MANIFESTACIONS CONTEMPORÀNIES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE:

MATRIMONIS FORÇATS

Facultat de Dret de la

Universitat de Lleida

9 de març de 2018

Accès al Programa de la jornada (CATALÀ)

Acceso al Programa de la jornada (CASTELLANO)

Informació sobre la presentació de pòsters

Els autors que desitgin presentar un pòster relacionat amb la temàtica de la jornada hauran d’enviar un abstract del mateix a lauraser- ramia@dpub.udl.cat per tal que es valori la seva acceptació. La dimensió dels pòsters serà de 85x120cm.

Lloc

Sala de Juntes Facultat de Dret, Economia i Turisme Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73 25001 Lleida

Inscripció

Gratuïta, per correu electrònic (lauraserramia@dpub.udl.cat) abans del di- marts 6 de març de 2018.

Certificat: S’emetrà certificat d’assistència sota petició.

Featured Posts
Recent Posts