top of page

El suport online a les víctimes de delictes

El proper dijous, 19 de desembre de 2017 es durà a terme l'esdeveniment el suport online a les víctimes de delictes que organitzen a la Universitat de Oberta de Catalunya.


Accés a la pàgina de la jornada


Enllaç a la inscripció


Informació sobre l'esdeveniment


La Directiva europea 29/2012 imposa als Estats membres l’obligació de garantir l’accés a serveis de suport especialitzats. Una de les vies per garantir l’accés pot venir del desenvolupament de recursos no presencials, que permetin estendre el suport a les víctimes més enllà dels actuals límits. Al seminari es presentaran les eines elaborades en el si del projecte europeu T@lk, on hi han participat entitats de diversos Estats, entre les quals, com a membre associat, la Societat catalana de victimologia. També es presentaran altres iniciatives i projectes i finalment diversos professionals i experts en victimologia debatran sobre les oportunitats i reptes que planteja aquest nou model d’atenció a les víctimes.

Lloc

Sala d'actes, Avda. Friederich Gauss 5.

Castelldefels

Featured Posts
Recent Posts