top of page

Formes contemporànies de violència de gènere: STALKING

El proper dijous, 1 de desembre de 2016 es durà a terme el Seminari sobre el Stalking com una manifestació contemporània de la violència de gènere que organitzem a la Universitat de Lleida.


Accès al Programa de la jornada

Informació sobre la presentació de pòsters:

Els autors que desitgin presentar un pòster relacionat amb la temàtica de la jornada hauran d’enviar un abstract del mateix a apujols@dpub.udl.cat per tal que es valori la seva acceptació. La dimensió dels pòsters serà de 85x120cm i es dedicarà un temps per a que els autors puguin respondre preguntes dels participants interessats en el contingut.


Lloc

Sala de Juntes Facultat de Dret, Economia i Turisme Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73 25001 Lleida

Inscripció

La inscripció és gratuïta. L’heu de tramitar apujols@dpub.udl.cat

Certificat

S’emetrà certi cat d’assistència sota petició.

Featured Posts
Recent Posts