top of page

En aquest apartat trobareu infomació relativa al sistema d’atenció i protecció a les víctimes amb  una guia de recursos, tant des de l’àmbit institucional com del sector privat a Catalunya.

En aquest apartat trobareu una relació dels Graus i Masters on resta inclossa l'assignatura de victimologia

Es recullen aquí els principals texts normatius en l’àmbit internacional, europeu i espanyol en els que es reconeixen i regulen els drets de les víctimes.

Aquest apartat recull publicacions  relacionades amb l'àmbit de la victimologia, realitzades per membres de la SCV.

 

Recursos

 

 

Enaquest apartat trobareu enllaços a  algunes de les organitzacions, institucions, associacions i persones relacionats amb la victimologia

bottom of page